Projektledare

Vad är en Projektledare och vad kan du förvänta dig?

Projektledarens uppgifter beror naturligtvis lite på hur projektet ser ut, men kortfattat är det att planera, utföra, kontrollera och avlämna projektet. Det har visat sig att det finns behov av ökad kunskap om vad ett projekt är och vad en projektledare gör. Nedan är ett försök att förklara vad som vanligtvis ingår i projektledarens arbetsuppgifter i ett byggprojekt

  • Sätta sig in i projektets bakgrund och omfattning
  • Planerar projektet och upprätta en projektplan / tidplan
  • Hanterar osäkerhet i projektet, bl.a. genom aktiv riskstyrning
  • Sammanställa projektstatus och underlag inför beslut
  • Leda och fördela arbetet, hålla i byggmöten
  • Koordinera och prioritera mellan projektets olika delar
  • Löpande följa upp delmål
  • Hålla beställaren informerad om nuläget och eventuella avvikelser, bl.a. genom statusrapporter
  • Överlämnar ansvaret för byggnationen till beställaren

Vi har motiverade och erfarna projektledare som är intresserade av fler uppdrag. Tveka inte att höra av dig med din förfrågan!

Behöver du en projektledare? Be om en offert på ditt projekt här!