Besiktningsman

Vad gör en Besiktningsman och vad kan du förvänta dig?

Besiktningsmannens uppgift är att, på objektiva grunder, undersöka och bedöma i vad mån beställaren har fått den produkt som avtalats i kontraktshandlingarna. De "Allmänna Bestämmelser" som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader föreskriver att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning. Den som utför besiktningen skall därför lägga eget "tyckande" åt sidan, och utföra besiktningen med grund endast i parternas avtal. Förutom kontraktshandlingarna utgör ÄTA-arbeten (ändringar och tilläggsarbeten) samt övriga förhållanden (t.ex. byggmötesprotokoll) som man enats om efter kontraktsskrivandet underlag för "kontraktsenliga fordringar". Vid en entreprenad där konsument är beställare är även alltid konsumenttjänstlagen tillämplig.

Entreprenadbesiktning kan bestå av:

  • Förbesiktning

  • Slutbesiktning

  • Garantibesiktning

  • Särskild besiktning

  • Efterbesiktning

  • Överbesiktning

Vi utför entreprenadbesiktningar i enlighet med standardavtalen i AB 04, ABT 06 samt ABS 09. I enligt med dessa entreprenadregler utses besiktningsmannen oftast av beställaren. När besiktningsmannen är utsedd kallar denne till besiktning. För att kunna utföra sitt uppdrag som besiktningsman bör samtliga handlingar som rör uppdraget tillsändas besiktningsmannen i god tid, så att denne hinner sätta sig väl in i handlingarna.

Behöver du en besiktningsman? Be om en offert på ditt projekt här!