Kontrollansvarig (KA)

KA enligt Plan och bygglagen

Vad är en KA och vad kan du förvänta dig?

En KA ska enligt Plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta inom samma företag som den som utför åtgärden.

Som KA (kontrollansvarig) i ett projekt säkerställer vi och kontrollerar så allt byggande sker enligt gängse rutiner och regler. Vi är gärna med ända från planeringen till slutbesiktningen. Vi är med på startmöten, kontroller och besiktningar. Vi kontrollerar att byggregler följs och dokumenterar våra besök på arbetsplatsen. Våra kunder finns runt om i vackra Mälardalen. Vi har certifierade KA med K-behörighet (komplicerad art).

Kontrollansvarigs uppgifter:

  • Upprätta en kontrollplan
  • Se till att kontrollplan, bestämmelser och villkor följs
  • Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen
  • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, och vid byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser
  • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Behöver du en Kontrollansvarig? Be om en offert på ditt projekt här!

Vi ser fram emot att kunna hjälpa dig att förvandla dina drömmar och idéer till verklighet!